за Христос

Имената в Библията / Талмай

„Енергичен или смел”, Числа 13:22

I. Един исполин, Енаков син от Хеврон - Числа 13:22. Халев го изпъди с братята му от Хеврон - Исус Навиев 15:14. Виж и Съдии 1:10.

II. Гесурски цар. Давид се ожени за дъщеря му Мааха, която стана майка на Авесалом и Тамар. За да си отмъсти за злото сторено на сестра си Тамар, Авесалом уби Амнон, и побягна при дядо си, при когото остана три години - 2Царе 3:3,13 и 14гл.« Назад