за Христос

Имената в Библията / Суриил

„Бог е Канара”, Числа 3:35

Левит, началник на Мерариевците през времето на изхода - Числа 3:35.


« Назад