за Христос

Имената в Библията / Су

„Защитен”, Числа 26:39

Син на Финеес и четвъртия първосвещеник - 1Летописи 6:50. Той вероятно е бил съвременник на Еглон и Аод - Съдии 3гл.


« Назад