за Христос

Имената в Библията / Стефан

„Корона на Неговата слава”(отнася се за Бога), Деяния 6:5

Първоизбраният от седемтте дякона, избрани от Ерусалимската църква, който се отличи между тях като "човек изпълнен с вяра и със Святия Дух". От името му се познава, че е бил Елинист евреин, (виж Елинисти), избран най-много защото е знаел езикът, мненията и обичаите на гърците - Деяния 6гл. С великите си дела и необорими доказателства, той си навлече голяма враждебност; обвинен в богохулство и разкол, той бе изведен пред Синедрионът. Защитната му реч, (която може от части да е записана), ясно и исторически показва, че християнството е било истинското развитие на Мойсеевата вяра, и изпълнителят на всичките й образи и пророчества; и че противниците на християнството, са били чада и поддръжници на онези, които са стоели срещу истинната вяра. Разярените му слушатели го убиха, едно съдилище се обърна на една метежна тълпа. Сравни Йоан 18:31. С Христово великодушие, той прости на убийците си, и умря всред камъните им, с очи обърнати към Спасителя, стоящ отдясно на Бога - Деяния 7гл. Следствията от Стефановата смърт, обясняват думите на Тертулиан, "Кръвтта на мъчениците е семето на църквата" - Деяния 8:1,4 Деяния 11:19-21. Августин отбелязва, че обръщението и служението на Павел, се дължи на Стефановата молитва. Павел, родом от Киликия - Деяния 6:9 Деяния 22:3, несъмнено е почувствал силата на Стефановите доказателства в препирните, които станаха преди да го затворят; и няколко години по-късно Павел казва, че е присъствал на мъченическата му смърт - Деяния 22:19,20, (онази победа на християнската вяра и любов, които после научиха толкова много ученици и християни как да мрат). Пак всичко, което беше чул и видял, нищо не помогна за неговото обръщение, докато не видя самия Спасител - Деяния 9гл. Според едно предание, мястото където е станало Стефановото мъченичество, се намира на източната страна на Ерусалим, близо до портата наречена по неговото име.


« Назад