за Христос

Имената в Библията / Софония

„Господ се е скрил”, Софоний 1:1

I. Потомък на Каат, от седмото Левиево поколение - 1Летописи 6:36.

II. Деветият по ред малък пророк, от Симеоновото племе. Той пророкуваше в началото на цар Йосиевото царуване, преди въвеждането на преобразованията от този добър цар - 2Летописи 34:3; Софоний 1:4,5; което ще рече около 630г. преди Р.Х., а разрушението на Ниневия, (предсказано в Софоний 2:13), се случи в 625г. преди Р.Х. Пророчеството му е написано в три глави, отправени против Юдовите идолопоклоници, околните идолопоклоннически народи, и против нечестивите управители, свещеници, и пророци. То завършва с утешителни обещания от Евангелски блага. Стилът му на писане прилича на стилът на Еремия, който през първата половина от живота си, бе съвременик на Софония. По-късната история на Софония е неизвестна.

III. Един свещеник през царуването на цар Седекия, който често имаше съобщение чрез него с пророк Еремия. Той бе един от пленниците, които бяха убити от Вавилонския цар в Ривла - 4Царе 25:18-21; Еремия 21:1 Еремия 29:25,29 Еремия 37:3 Еремия 52:24-27.« Назад