за Христос

Имената в Библията / Сотай

„Господ прави обръщението”, Ездра 2:55


« Назад