за Христос

Имената в Библията / Сопатър

„Контракт или договор”, Деяния 20:4

Бериянски християнин, който придружи Павел от Гърция за Мала Азия - Деяния 20:4. Мисли се, че е бил Павловият сродник, който в Римляни 16:21, се нарича Сосипатър.


« Назад