за Христос

Имената в Библията / Сивав

„Изпаднал отново в порок, след като е бил освободен”, 2Царе 5:14; 1Летописи 2:18


« Назад