за Христос

Имената в Библията / Сов

„Издигнат”, 4Царе 17:4

Един уред, който употребявали много преди изобретяването на часовниците, и който показвал времето на деня чрез вървежът на слънчевата сянка. Слънчевият часовник на Ахаз - Исая 38:1-9, се вижда, че е имал особена направа или особена големина. Вероятно този часовник е бил зает от Вавилон или от Дамаск. Връщането на сянката десет степени по часовникът, което стана за уверение, че щяха да се прибавят петнадесет години живот на цар Езекия, се вижда, че е произлязло не чрез спиране и връщане на земята във въртенето й около оста си, но чрез някакво чудотворно пречупване на слънчевите лъчи. Слухът за това събитие стигнало дори до Вавилон - 2Летописи 32:31.


« Назад