за Христос

Имената в Библията / Симон

„Великата пустиня”, 1Летописи 4:20

I. Един от дванадесетте апостоли. Виж Петър.

II. Кананитът или Зилотът, един от дванадесетте апостоли. Виж Зилот.

III. Един от братята на Исус - Матей 13:55; Марк 6:3. Някои предполагат, че е същият Симон Зилотът. Виж Яков III.

IV. Киринеецът, когото накараха да носи кръста на Исус - Матей 27:32, защото явно е бил негов последовател. Той беше "баща на Александър и Руфа" - Марк 15:21; и от сърдечните Павлови поздравления към него - Римляни 16:13, става известно, че семейството му после е живяло в Рим, и любовта му не била забравена от Бога.

V. Един фарисей, вероятно от Капернаум, който покани Исус да яде в къщата му - Лука 7:36-59.

VI. Един прокажен, който живееше във Витания, и с когото Исус също яде - Матей 26:6; Марк 14:3. Сравни Йоан 12:1-11.

VII. Един кожар; ученик, който живееше в Йопа, и у когото Петър преседя "доволно време" - Деяния 9:43 Деяния 10:6,17,32.

VIII. Самарийският чародей или магьосник. Виж Чародейство. Този хитър лъжеучител, с нищожните си познания по философия, медицина, физика, и астрономия, придоби голямо влияние между самаряните. Но проповедването и чудесата на Филип, обърнаха мнозина към Христа, и убедиха даже Симон, че истинска и велика сила обитава в Евангелието. Той пожела тези духовни апостолски дарби за себелюбиви цели, и се помъчи да ги придобие с присъединяването си към Христовата църква и сребро. Петър порица лицемериято му с едно силно изобличение - Деяния 8:9-24. Има много съмнителни предания за по-късното му поведение. Грехът от търгуване с духовни вещи се нарича Симония, по името на този човек.

IX. Бащата на Юда Искариотски - Йоан 6:71 Йоан 13:2,26.« Назад