за Христос

Имената в Библията / Сило

„Миротворец”(отнася се за Христос), Исус Навиев 18:1

I. Тази дума в Битие 49:10, означава "Месия", пришествието на когото Яков предсказва в следните думи, "Не ще липсва скиптър от Юда, нито управителев жезъл от сред нозете му, докле дойде Сило, и нему ще се покоряват народите", т.е. до времето Христово, Юдовото самоуправление няма да престане. Трябва да се приеме, обаче, че буквалното значение на думата не е точно определено. Някои го превеждат, "Не ще липсва скиптър от Юда, докле дойде онзи, на когото принадлежи", други пък, "до пришествието на Мирният", което е по-вероятно.

II. Прочут Ефремски град, около десет мили на юг от Сихем, и двадесет и четири на север от Ерусалим. Тук Исус Навин събра людете, за да направи второто раздаване на Обетованата земя; и тук Господнята скиния бе поставена, когато израилтяните се установиха в страната - Исус Навиев 18:1 Исус Навиев 19:51. Ковчегът и скинията стояха в Сило от 1444 до 1116г. преди Р.Х., когато филистимците през управлението на първосвещеника Илий, го превзеха. В чест на Ковчега, "всяка година в Сило е ставало празник Господу". Веднъж на един такъв празник, се грабнали дъщерите на Сило от останалите Вениаминци - Съдии 21:19-23. Тук Самуил започнал да пророкува - 1Царе 3:21, и пророк Ахаия живял - 3Царе 14:2.« Назад