за Христос

Имената в Библията / Сивма

„Балсам”, Исус Навиев 13:19

Рувимов град - Числа 32:38; Исус Навиев 13:19. Исая говори в 16:8,9, за лозата на Сивма, която бе отсечена от Моавските врагове, които бяха превзели Сивма - Еремия 48:32, и други Рувимови градове, след като Теглат-Феласар, беше закарал в плен Рувимовото племе - 4Царе 15:29; 1Летописи 5:26. Йероним казва, че разстоянието между Есевон и Сивма не е повече от петстотин разкрача.


« Назад