за Христос

Имената в Библията / Сефат

„Божията почивка”, Ездра 2:14

Ханаански град, който после бе наречен Хорма. Един от най-южните Юдови градове, който по-късно бе назначен за Симеон - Исус Навиев 12:14 Исус Навиев 15:30 Исус Навиев 19:4. Предполага се, че името му съответства със Суфа, един дълъг и грапав проход, който води от юг към Юдовите планини. Тук Израилтяните бяха поразени от неприятеля, когато се опитаха да възлезат на планината от към Кадис - Числа 14:40-45 Числа 21:3; Второзаконие 1:44; Съдии 1:17.


« Назад