за Христос

Имената в Библията / Сера

„Божият войник или удължение”, Битие 46:17

Дъщеря на Асир, която се споменава три пъти в Св. Писание между имената на онези, които се преселиха в Египет - Битие 46:17; Числа 26:46; 1Летописи 7:30.


« Назад