за Христос

Имената в Библията / Сене

„Висока канара”, 1Царе 14:4

Ханаанско племе, което вероятно е обитавало местата близо до Ливанските планини - Битие 10:17; 1Летописи 1:15.


« Назад