за Христос

Имената в Библията / Селевкия

„Сирийски град”, Деяния 13:4

Един укрепен град в Сирия, разположен при крайморието, малко на север от устието на река Оронт. Той е бил близо до планината Пиерий, и затова понякога се е наричал Пиерийска Селевкия и Приморска Селевкия, за различие от други градове, които са се наричали със същото име. Тези градове, са се нарекли така по името на Селевк Победителя. От тука ап. Павел и Варнава отплуваха за Кипър - Деяния 13:4.


« Назад