за Христос

Имената в Библията / Седекия

„Въоръжен от Бога”, 3Царе 22:24

I. Двадесетият и последен Юдов цар, син на Йосия и Амитала, и чичо на Йоахин предшественика му - 4Царе 24:17,19; Еремия 52:1. Когато Навуходоносор превзе Ерусалим, той заведе във Вавилон Йоахин, с жените му, чадата му, чиновниците му, и най-добрите художници от Юдея, и на мястото му постави чичо му Матания, чието име той промени на Седекия. Седекия се обеща с клетва на Навуходоносор, че ще му бъде верен. Той се възцари на двадесет и една години, и царува единадесет години. Върши зло пред Господа, по всичко, което стори и Йоаким - 4Царе 24:18; 2Летописи 36:11-13. Сравни Еремия 29:16-19,34гл., 38:5; Езекил 17:12,14,18. В деветата година на царуването си, той възстана против Вавилонския цар, като се надяваше на помощта на Египетския цар (Фараон Вафрий), и като презираше верните Еремиеви наставления - Еремия 37:2,5,7-10. Вследствие на това, Асирийската войска нападна Юдея, и превзе всичките й крепости. През единадесетата година на царуването му, в деветия ден на четвъртия месец (юли), Ерусалим бе превзет, (588г. преди Р.Х.). Царят се опита да избяга през нощта на този ден, но преследван от Халдейското войнство, той бе хванат в Ерихонската равнина. Седекия бе заведен в Ривла при Навуходоносор, който укори вероломството му, и заповяда да убият децата му пред него, и да му избодат очите; в окови той бе изпратен във Вавилон - 4Царе 25гл. Еремия 39 и 52гл.; Езекил 19гл. Всичките тези събития, изпълниха Еремиевите и Езекиловите пророчества, които са изложени в гореспоменатите глави. За Седекиевото ослепяване сравни и Еремия 34:3; Езекил 12:13.

II. Един лъжлив пророк, изобличен от Михей, когато поощряваше Ахаав да воюва със сирийците - 3Царе 22:11-37. Съдбата му се предсказва в 25ст.

III. Друг един лъжлив пророк, изобличен от Еремия - Еремия 29:21,22.« Назад