за Христос

Имената в Библията / Самсон

„Различен или силен”, Съдии 13:24

Син на Маное; от племето на Дан; избавител и съдия на южните Еврийски племена за двадесет години - Съдии 13 Съдии 16гл. Рождението му било чудесно предречено; той е бил назирей от най-ранна детска възраст, и най-силният човек; и се е прочул както с силата и чудните си подвизи, така и с нравствените си слабости, и с трагичната си смърт. Подвизите му са били извършени с особена божествена помощ: "И Господния Дух дойде със сила на него" - Съдии 13:25 Съдии 14:6,19 Съдии 15:14 Съдии 16:20,28. Божието провидение, явно се изявило в управлението за добро на Самсоновите страсти, страховете на приятелите му, и злобата на неприятелите му. Греховете на Самсон, му струпаха на главата голямо нечестие и беди, но благодатта и вярата най-после възтържествуваха - Евреи 11:32. Повестта на Самсоновия живот, ни дава да разберем, колко предателски и немилостиви са грехът и грешниците, и бдителната грижа, която Христос има за своите люде във всеки век. Сравни Съдии 13:22 и Матей 23:37.


« Назад