за Христос

Имената в Библията / Самая

„Божията удивителност”, 1Летописи 2:28


« Назад