за Христос

Имената в Библията / Сама

„Известният”, 1Летописи 12:3

I. Един от тримата началници на Давидовите тридесет юнаци, който сподели с Елеазер и Давид славата от подвига, за който се разказва в 2Царе 23:11,12; 1Летописи 11:12-14. Друго едно юнашко дело, в което взел участие и Сама II, се описва в 2Царе 23:13-17.

II. Брат на Давид - 1Царе 16:9 1Царе 17:13; 2Царе 13:3,32; 1Летописи 2:13.

И други с това име се споменават в Битие 36:13,17; 2Царе 23:25,33; 1Летописи 11:27 1Летописи 27:8.« Назад