за Христос

Имената в Библията / Салпаад

„Първороден”, Числа 26:33

Потомък на Йосиф, който след смъртта си остави дъщери, а не синове. Това даде повод да се учреди закон, според който дъщерите да наследяват имането на баща си, когато той няма синове, но да не се женят за мъже, които не принадлежат на племето им - Числа 26:33 Числа 27:1-11; Исус Навиев 17:3,4.


« Назад