за Христос

Имената в Библията / Салмае

„Господ компенсира или заплаща”, Ездра 2:46


« Назад