за Христос

Имената в Библията / Салатиил

„За това аз питах Господа”, Ездра 3:2

Баща на Зоровавел - Ездра 3:2; Неемия 12:1; Аг. 1:1; и един от праотците Исус Христови - Матей 1:12; Лука 3:27. Виж Родословие.


« Назад