за Христос

Имената в Библията / Садок

„Праведен”, 2Царе 8:17

Син на Ахитов, и баща на Ахимаас. Еврейски първосвещеник през царуванията на Саул и Давид. Виж Авиатар.

Други с това име са споменати в 4Царе 15:33; 1Летописи 6:12; Ездра 7:2; Неемия 3:4 Неемия 13:13.« Назад