за Христос

Имената в Библията / Авдия

„Божият служител”, 3Царе 18:3

I.  Главният чиновник и домостроител на цар Ахаав. Той спаси живота на сто пророци, които били преследвани от Езавел, като ги скрил в две пещери и ги хранел с хляб и вода - 3Царе 18:4.

II.  Четвъртият от по-малките пророци, за който се предполага, че е пророкувал около 587г. преди Р.Х. Не може да се определи точно кога е живял, но вероятно е бил съвременник на Еремия и Езекил. Той предсказва същата ужасна присъда над едомците, като наказание за тяхната гордост, насилие и жестоки набези над евреите след опустошението на града им. Пророчеството се изпълнило около пет години след опустошението на Ерусалим.

III.  Още осем или десет други с това име се споменават в 1Летописи 3:21 1Летописи 7:3 1Летописи 8:38 1Летописи 9:16,44 1Летописи 12:9 1Летописи 27:19. 2Летописи 17:7 2Летописи 34:12; Ездра 8:9; Неемия 10:5.« Назад