за Христос

Имената в Библията / Саан

„Богат скотовъдец”, Михей 1:11

Град в северната част на Нефталимовото наследие, близо до Кадис и полите на Срещо-Ливанските планини - Съдии 4:11.


« Назад