за Христос

Имената в Библията / Рувим

„Ето, син”, Битие 29:32

Най-старият син на Яков и Лия, наречен така според чувството на майка му, която каза: "Господ погледна на смирението ми" - Битие 29:32. Понеже Рувим оскверни Вала, наложницата на баща си, изгуби правата и преимуществата на първородството си, и първенството се даде на Юда, и двойният дял на двамата Йосифови сина - Битие 35:22 Битие 48:5 Битие 49:3,4,8,10; 1Летописи 5:1,2. Той участва в завистта на братята си против Йосиф, но пък съдейства за избавянето на живота му в Дотан, с намерение да го предаде после скришом на баща си - Битие 37:18-30. Виж също благонамереното му предложение в Битие 42:37. Племето му, никак не стана многобройно и силно в Израил. Датан, Авирон и Он, бяха членове на това племе. По числото на мъжете си беше деветото племе от народа, когато той влезе в Ханаан - Числа 1:21 Числа 26:7. За наследие на това племе, се даде хубавата земя за паша на изток от Йордан, между Арнон на юг и Галаад на север; тя сега се нарича Белка - Числа 32гл.; Исус Навиев 22гл. После намираме Рувимовите синове, да се изобличават от Девора за недеятелност - Съдии 5:15,16. Положението им на границата, ги излагаше на много нападания от източната страна - 4Царе 10:33, и те бяха първите пленници докарани в Асирия (740г. преди Р.Х.) - 1Летописи 5:26.


« Назад