за Христос

Имената в Библията / Рос

„Главатар или началник”, Битие 46:21

Наречен още и Аросет езически. Град на север от Ханаан, където пребивавал военачалника Сисар - Съдии 1:2,13,16. Развалините на този град се намират сега на един висок хълм при реката Кисон.


« Назад