за Христос

Имената в Библията / Рина

„Радостен вик”, 1Летописи 4:20

През времето на Птоломеите, тя е била донесена от Китай и други страни в Гърция и Рим, и се е ценила колкото златото - Езекил 16:10,13; Откровение 18:12.


« Назад