за Христос

Имената в Библията / Рим

„Силен или твърд”, Деяния 2:10

Планини на изток от Мъртво море и Долен Йордан, срещу Ерихон, в пределите на моавците и на Рувимовото племе. Не е възможно да определим точно площта им. Планините Нево, Фегор, и Фасга били в Аварим - Числа 27:12 Числа 33:47,48; Второзаконие 32:49 Второзаконие 34:1. Е-Аварим обозначава южната част на същото планинско бърдо.


« Назад