за Христос

Имената в Библията / Ресеф

„Горящ камък”, 4Царе 19:12

Един град покорен от асирийците - 4Царе 19:12; Исая 37:12. Мисли се, че по-късно е бил наречен Расафа, и че се е намирал на двеста и пет мили на запад от Ефрат към Палмира.


« Назад