за Христос

Имената в Библията / Алмон

„Скришно място”, Исус Навиев 21:18

Град в наследието на Вениаминовото племе, определен за свещениците - Исус Навиев 21:18. В 1Летописи 6:60 се нарича Алемет.


« Назад