за Христос

Имената в Библията / Равия

„Преумножен от Бога”, 1Летописи 23:17

Един внук на Мойсей и единствен син на Елиезер; многочисленото му потекло, се споменава като знак на божествена благодат - 1Летописи 23:17.


« Назад