за Христос

Имената в Библията / Александър

„Помощ от човек или човек, който пропъжда злото, или Човекопобедител, Мар. 15:21

I. Великият и славен син, и наследник на Филип - цар на Македония. За него се споменава в Даниил 7:6 Даниил 8:4-7, под образите на леопард с четири крила и еднорог овен, които представят бързите му завоевания и голямата му сила. Той е определен от Бога да разори Персийската държава, и на мястото и да установи гръцката. В образа, който Навуходоносор видял на сън - Даниил 2:39, медният корем е символ на Александровото царството. Той наследил баща си пр Езекил 336г. преди Р.Х., и за 12 години завладява Сирия, Палестина и Египет, основал Александрия, покорил персийците и проникнал дори в Индия. Умрял на 32 годишна възраст от невъздържание и оставил голямата си империя да бъде разделена между четиримата му пълководци.

II. Син на Симон Киринееца - Марк 15:21, вероятно един от посветените първи християни.

III. Човек от събора, който осъдил Петър и Йоан - Деяния 4:6.

IV. Евреин от Ефес, който безуспешно се опитал да спре народното вълнение срещу Павел - Деяния 19:33.

V. Ковач и отстъпник от християнството - 1Тимотей 1:20; 2Тимотей 4:14.« Назад