за Христос

Имената в Библията / Персида

„Вземаща чрез буря или насилие”, Римляни 16:12

Римска госпожа, на която ап. Павел изпраща поздрав - Римляни 16:12, и я нарича "любезната Персида".


« Назад