за Христос

Имената в Библията / Партяни

„Конници”, Деяния 2:9

Виж Партия.


« Назад