за Христос

Имената в Библията / Памфилия

„Земя на жителите от много народи”, Деяния 2:10

Една област в Мала Азия с Киликия на изток, Ликия на запад, Писидия на север и Средиземно море на юг. Тази област, се намирала приблизително срещу Кипър, и морето между брегът и този остров се нарича "Памфилийско море". Главният град на Памфилия беше Перга, където Павел и Варнава проповядваха - Деяния 13:13 Деяния 14:24.


« Назад