за Христос

Имената в Библията / Одид

„Помагащ или подкрепящ”, 2Летописи 15:1

Един Господен пророк, който, като се намираше в Самария, когато израилтяните под Цар Факей, се връщаха от боя против Юдея и доведоха 200,000 пленници, отиде да ги посрещне, и ги укори за тази им постъпка; поради което първенците в Самария се погрижиха за пленниците, облякоха ги, нахраниха ги и отнесоха болните на осли. Така те ги заведоха в Ерихон - 2Летописи 28:9 и пр.


« Назад