за Христос

Имената в Библията / Озия

„Господе моя сила”, Матей 1:8

Озия или Азария, Юдейски цар. Виж Азария.


« Назад