за Христос

Имената в Библията / Оам

„Множество на множествата”, Исус Навиев 10:3

I. Дъщеря на Ахимаас и жена на Саул - 1Царе 14:50.

II. Израелка, жена на Давид и майка на Амнон. Тя била пленена от амаличаните в Сиклаг - 1Царе 30:5, но Давид я освободил от ръцете им и тя го придружила в Хеврон - 2Царе 2:2 2Царе 3:2.« Назад