за Христос

Имената в Библията / Нод

„Скитащ или странствуващ”, Битие 4:16

Земя на изток от Едем, която била така наречена, защото там се скитал Каин - Битие 4:16.


« Назад