за Христос

Имената в Библията / Нимрод

„Храбър или силен”, Битие 10:8

Син на Хус и внук на Хам, пословичен от най-стари времена, като силен ловец - Битие 10:8-10; 1Летописи 1:10. За него е явно, че не е имал страх нито от Бога, нито от човека; че е събрал едно пълчище нехранимайковци, и че е разпространил завоеванията си в Сенаарската земя, където основал или укрепил Вавилон, Ерех, Акад и Халне. Според едно тълкование на Битие 10:11, той е основател и на Ниневия и Асирийската империя; макар и да е прието въобще, че Асур е основал Асирийското царство, когато Нимрод го изпъдил от Сенаар - Михей 5:6. За Нимрод се предполага, че той пръв се е заловил да гради Вавилонската кула. Виж Вавилон.


« Назад