за Христос

Имената в Библията / Николай

„Завоевател на хора”, Деяния 6:5

Прозелит от Антиохия, т.е. един обърнат от езичеството в Еврейската вяра. Той прегърнал Християнската вяра, и станал един от най-ревностните последователи на Христос; и поради това бе избран за дякон в Ерусалимската църква - Деяния 6:5.


« Назад