за Христос

Имената в Библията / Нефег

„Нисък”, Изход 6:21


« Назад