за Христос

Имената в Библията / Акарон

„Силен”, Еремия 25:20

Най-северният град на филистимците, определен от Исус Навиев за наследие на Юдовото племе. Този град е даден по-късно на Дановото племе, но е явно, че евреите никога не са го владели за дълго време. Той е известен с внасянето на Господния ковчег - 1Царе 5:10. Разрушаването на Акарон било предсказано от пророците: Амос - Амос 1:8, Захария - Захария 9:5,7 и Софония - Софоний 2:4. Изследователи са открили местоположението му в село Акир - десет мили на северо-изток от Азот. Останки от него не са останали.


« Назад