за Христос

Имената в Библията / Наил

„Раздрусан от Бога”, Исус Навиев 19:27

Ученик на Христос, вероятно същия Вартоломей. Виж Вартоломей. Той е бил родом от Кана Галилейска - Йоан 21:2, и е бил един от първите ученици, които познали Христос, който при първата си среща с тях им казал, че той познава нелукавото Натанаилово сърце - Йоан 1:45-51. Филип го препоръчал на Исус, а Исус, изказал такава похвала за него, така че самата дума Натанаил, е дошла почти, за да означи чистосърдечието; "Ето един истински израилтянин, в когото няма лукавщина". Натанаил бил между онези ученици, на които Христос се яви при Тивериадското езеро след възкресението си - Йоан 21:2; а по-късно, и той видял Христос, когато се възнесъл на небето - Деяния 1:4,12,13.


« Назад