за Христос

Имената в Библията / Наасон

„Предсказател”, Числа 1:7

Един от праотците на нашия Господ - Матей 1:4; Лука 3:32, водач на Юдовото племе в пустинята - Числа 1:7 Числа 2:3 Числа 7:12, и зет на Аарон - Изход 6:23; Рут 4:20; 1Летописи 2:10.


« Назад