за Христос

Имената в Библията / Аия

„Орел”, 2Царе 3:7

Йодаев син и началник на Давидовите стражари. Много примери от неговата нечувана храброст се разказват в 2Царе 8:18 2Царе 23:20-23. Той останал верен на Соломон, когато някои одобрявали исканията на Адония. Убил Йоав според заповедта на Соломон и станал началник на войската на негово място - 3Царе 1:36 3Царе 2:29-35.


« Назад