за Христос

Имената в Библията / Михри

„Изкупен или купен от Бога”, 1Летописи 9:8


« Назад