за Христос

Имената в Библията / Михмаски

„Съкровищница или място, дето се пази съкровището”, Ездра 2:27


« Назад